Etikett: alpine

  • Nordströms webb går på Laravel

    Nordströms webb överger asp.net för ett tag för att inrikta sig på php-ramverket Laravel. Det finns fördelar med php – bl.a. att php inte behöver kompileras såsom c# (c-sharp)/asp.net. Detta gör att det går snabbare att utveckla applikationer för webben snabbare och enklare. Nordströms webb sätter kundnyttan i fokus och utvecklar den e-handel eller hemsida […]