Hemsida – vad är det egentligen?


En hemsidas tekniska beståndsdelar – enkelt sammanfattat
En hemsida, eller webbplats (den egentliga betydelsen av ordet hemsida är nog en webbplats startsida), byggs upp av olika delar eller tekniker. Dels så har den en serverdel där själva hemsidan, filerna , datan ligger. Dels en klientdel som man kan säga sköts av webbläsaren. Dessa två delar brukar benämnas backend respektive frontend. När det gäller yrket webbutvecklare så är man oftast specialiserad på det ena eller det andra.

Serverdelen – backend
I webbsammang innehar själva servern en webbserver. En webbserver kan komma från olika tillverkare. Vanligt förekommande är Apache för Linux-server och Internet Information Services (IIS) för Windows-server. Webservern ”lyssnar”, för det mesta, till portarna 80 (http) och 443 (https).

Servern konfigureras så att domänen pekas/kopplas till mappen på servern där hemsidans filer ligger. Exemplevis ”exempel.se” pekar på en mapp och ”test.exempel.se” på annan – alltså blir det två olika webbplatser. När man t.ex. går in på ”exempel.se” med webbläsaren så hittas den aktuella serverns IP-adress på den aktuella domänens namnservrar (namnserver är ett eget ämne som jag ej går in på här men man kan se dem som telefonkataloger där man slår på ett namn och får fram ett nummer). Med IP-adress och domän kan rätt server och mapp hittas.

Http-protokollet har olika egenskaper för hur information ska skickas eller hämtas där Get och Post är vanligt förkommande. När man går in på en vanlig hemsida används för det mesta Get, och Post används ofta när man skickar information till servern, t.ex. formulär där information ska sparas på servern.

Webbservern kör webbsidans kod eller program, som te.x. kan vara php eller Asp.net C#. Php är förknippat med Apache – Linux, Asp.net C# med IIS – Windows. Men det är idag möjligt att köra dem på vice verse. Php och C# är bara exempel på ett par programmeringsspråk som kan tänkas användas för webben. Andra förkommande programmeringsspråk är b.la Java, Phyton och Javascript (Node).

Klientdelen, webbläsaren – frontend
När man går in på en webbadress i webbläsaren så retunerar servern en svarkod, t.ex. 200 när allt är okej eller 404 om webbservern inte kan hitta sidan.

Om allt är som det ska vara så returneras en webbsida uppbyggd med html och vanligtvis också med CSS (stil och design) och javascript (för att t.ex. skapa rörliga händelser och/eller för att hämta data utan att ladda om hela sidan). Webbläsaren tolkar html-uppsättningen och visar webbsidan för webbläsarens användare.

Till skillnad från serverdelen så har vem som helst tillgång till frontend-delens källkod. Källkoden kan man se genom att trycka ctrl + u (Windows). Olika webbläsare kan ha olika renderings-motorer som kan tolka en webbsida på lite olika sätt och därmed kan det skilja lite hur en webbsida ser ut eller beter sig i olika webbläsare.

Ett html-dokument, eller webbsida (html-dokument är vad servern retunerar trots att adressen oftast inte slutar med .html), inleds med en deklaration om vilken html-version som webbläsaren ska tolka sidan i. Dokumentstypen html (endast html och inget versions-nummer eller annan variant som t.ex. strict eller transitional) är vanligt förekommande nu för tiden och benämns ofta som HTML 5 men kanske ska ses mer som en del av HTML 5 där HTML 5 är ett sammlingsbegrepp för dokumentstypen html, CSS3 och javascript tillsammans.

Skaffa en modern, snygg och snabb hemsida.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 × tre =